Årsredovisning 2021

Stepping up

for the next level

Detta är Starbreeze

Video games and beyond

Starbreeze är bra på att långsiktigt utveckla starka spelvarumärken, så kallade IP:n, med tongivande karaktärer som genom en stor, engagerad community genererar intäkter under lång tid.

Starbreeze

 • Äger ett av de starkaste varumärkena i spelbranschen – PAYDAY

 • Har marknadens största community på plattformen Steam – 7,9 miljoner spelare

 • Fokus på kärnaffären, att utveckla fantastiska spel för PC och konsol

 • Framgångsrik erfarenhet av att utveckla värden över lång tid för sina spelare

 • Erfaren ledning och en växande, internationell spelutvecklingsorganisation

 • Stabil finansiell bas och ett positivt kassaflöde från PAYDAY 2

 • Påbörjat nästa fas, att utveckla Starbreeze till en själv­publicerande spelutvecklare med flera spel i produktion och på marknaden

anställda i fyra länder

Året i korthet

Viktiga milstolpar uppnådda och Payday 3 i full produktion

Milstolpar

 • Ingick ett globalt co-publishingavtal med den ledande europeiska förlagspartnern Koch Media kring utveckling och marknadsföring av PAYDAY 3

 • Tecknade licensavtal med PopReach Corporation avseende PAYDAY Crime War, mobilspelsversionen av PAYDAY 2

 • Lanserade bolagets nya spelarplattform under arbetsnamnet Starbreeze Accounts

 • PAYDAY-communityn på Steam växte till närmare 8 miljoner, över 800 000 nya spelare tillkom

 • Lanserade de första 3 kapitlen av PAYDAY 2: City of Gold, och sammanlagt nio DLC tilläggspaket

 • Utvecklingen av PAYDAY 3 fortsatte enligt plan, med flera viktiga nyrekryteringar
VD-ord

En bra fortsättning på ­Starbreeze spännande resa

Starbreeze står stabilt. Vi har ett av de starkaste varumärkena i spel-branschen, vi har fokus på vår kärnverksamhet att utveckla spel för PC och konsol och vi har en tydlig och ambitiös strategi för att på sikt kunna bli en ännu större utvecklare och publisher av framgångsrika spel.

Varumärket PAYDAY

PAYDAY – Starbreeze flaggskepp i tio år

Sedan Starbreeze grundades 1998 har bolaget utvecklats till en globalt välkänd utvecklare av PC- och konsolspel. Idag baseras verksamheten främst på varumärket PAYDAY, som under 2021 firade tio år som ett framgångsrikt IP med en fortsatt växande kundbas. Genom att skapa intressant innehåll och engagerande upplevelser fortsätter historien om PAYDAY.

Som mest hade PAYDAY 2

unika spelare per månad under 2021

Vårt community

Stort community skapar möjligheter

En viktig komponent i PAYDAYs framgång är spelarnas engagemang i produkten, där bland annat en nära dialog mellan utvecklarna och fansen sker.

spelare på Steam

”PAYDAY är verkligen ett community-drivet spel”

Red Archer (troy xxxx), YouTuber och PAYDAY-partner

Våra medarbetare

En stark kultur som bygger nya framgångar

För att ta nästa stora steg i Starbreeze utveckling är det viktigt att verksamheten genomsyras av starka och gemensamma värderingar som både bidrar till fortsatta framgångar i bolagets spelutveckling och till att Starbreeze uppfattas som en attraktiv arbetsgivare i branschen.

Starbreeze – ett jämställt universum

Starbreeze arbetar löpande med att följa upp och förbättra jämställdheten mellan medarbetarna, med tre grundläggande mål.

Mål

 • Alla medarbetares kompetenser ska utvecklas och tas till vara

 • Alla medarbetare ska ges lika löne- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter

 • Alla medarbetare ska ges lika möjligheter att kunna kombinera arbete och familjeliv

The place to be

Starbreeze ska vara platsen där människor utvecklas och känner att de gör skillnad, och blir premierade för det. Löner sätts individuellt med hänsyn till tjänstens art och komplexitet samt medarbetarnas kvalifikationer och arbetsinsats.

Värdeord

 • Smarter Together

 • Enabling creativity

 • Learn & Develop

 • Accountability

nationer är representerade i Starbreeze-teamet

”Varje dag kan jag se fram emot nya sätt att arbeta och tänka”

Rika Lim, Lead Level Designer på Starbreeze

Resan fortsätter

Skapa värde bortom spelupplevelsen

PAYDAYs resa som underhållningsvarumärke har bara börjat. Med PAYDAY 3 som bas är Starbreezes strategi för framtida tillväxt att utveckla spel som skapar värden och intäktsströmmar bortom spelupplevelsen.

Fyra pelare för framgång

Starbreeze utgår från fyra strategiska pelare i arbetet med att leverera värde för både spelare och ägare på såväl kort som längre sikt.

Developing games, IP and beyond
Vi kompromissar aldrig med vår grund: action-späckade spelupplevelser med lång livsstid för engagerade spelare. Våra skickliga team skapar karaktärer och berättelser som tar våra varumärken bortom spelen och skapar nya upplevelser, kundytor och intäkter.

A co-creating community
Det mest kraftfulla verktyget för att skapa ett engagerat community är att ge förutsättningar att vara med och utveckla eget innehåll. Från ”mods” till streamade spel-sessioner – om en kund har lagt tid på att skapa innehåll till din produkt är relationen förankrad för lång tid framöver.

The place to be
Starbreeze ska vara den bästa studion att arbeta i för spelutvecklare från hela världen. En kultur där vi jobbar som ett team, där alla medarbetare har möjlighet att utvecklas, kommer bygga de bästa spelupplevelserna.

Games as a Service
Att skapa spel som levererar värde över tid handlar om så mycket mer än DLCs och tilläggsköp. Starbreeze har legat i framkanten av GaaS sedan PAYDAY 2 släpptes 2013. Vi arbetar aktivt för att även i framtiden driva utvecklingen av långsiktiga relationer med kunderna – för såväl PAYDAY som nya varumärken.

En stadig grund för att leverera och växa

Under 2021 har Starbreeze tagit flera viktiga steg för att säkra en framgångsrik utveckling av PAYDAY 3 och har samtidigt adderat ytterligare värden till sin växande och engagerade spelarbas.

Kommande år ligger stort fokus på att lansera och vidareutveckla PAYDAY 3. Parallellt bedrivs aktiviteter i syfte att växa IP-portföljen och dra nytta av de möjligheter som PAYDAY och andra varumärken skapar bortom spelmediet.

Roadmap

Åk till toppen Ladda ner PDF